CV,

Kom til verden i Strands, Vistoft sogn på Mols i '63

Handelsudd. i Århus '82

Udd. til computer og programmering i Århus '88

Internationale projektleder (six sigma)

Ledelsesudd. i Århus '05

Liniechef på logistik, kundeservice og IT (linkedin profile)

Projektledelse på optimering, rationalisering og ny teknologi, hvor jeg har brugt denne projektmodel

Gift med Inger i '85. Fik Laura i '88 og Jakob i '91